SZOLGÁLTATÁSOK

Germán Gyógytudomány

A Germán Gyógytudomány alapját a több mint négy évtizede, Dr. Ryke Geerd Hamer német orvos által leírt természettörvények képezik. Hamer doktor daganatos betegek százaival folytatott beszélgetések alapján egyértelműen bizonyította, hogy kivétel nélkül minden esetben megélt a páciens valamilyen érzelmi megrázkódtatást, ami összefüggést mutatott a később kialakult daganatos betegséggel. Ezek a konfliktusok nagyon mélyen érintették az embereket, váratlanul érkeztek, felkészületlenül érték őket. A konfliktus típusok pontos összefüggést mutattak azokkal a szervekkel és szövetekkel, amelyekből később a daganat kiindult. A további kutatások kapcsán kiderült, hogy az egyéb ismert betegségek kialakulása is valamilyen megélt belső konfliktus eredménye. Mindezeket és az ezt követő felfedezéseit „Az öt biológiai természettörvény” elnevezéssel írta le.

Egy adott lelki probléma, az agy közvetítésével szervi hatásokat vált ki. Az egyes konfliktusok mindig kiszámítható módon hatnak valamely sejtre vagy szövetre, ezért Értelmes Biológiai Különprogramoknak nevezi őket. A biológiában minden folyamat végső soron a túlélést szolgálja. Első hallásra furcsának tűnik, hogy szolgálja egy betegség a túlélésünket, de erre is megkapjuk a választ az öt biológiai természettörvény megismerése, megértése és alkalmazása alapján. Az értelmes biológiai különprogramok két egymástól jól elválasztható szakaszban zajlanak. Az első szakasz a konfliktus időszaka, a második a konfliktus megoldása utáni szakasz, amikor a nyugati orvoslás által ismert tünetek zajlanak. Ebben a szakaszban kerülnek elő a baktériumok, gombák, vírusok is, de nem, mint „kórokozók”, hanem, a legtöbb esetben, mint a gyógyulás segítői. Tehát, amikor tünetek vannak, az már a gyógyulás időszaka! Ha hagyjuk kifutni a folyamatot (a konfliktust korábban feloldva), a „betegség”az esetek 80 százalékában minden beavatkozás nélkül elmúlik! Ez a kétszakaszos lefolyás egyben azt is jelenti, hogy mindig a tünetek megjelenése előtti időszak belső konfliktusait kell feltárnunk ahhoz, hogy a kiváltó okhoz eljussunk.

A fent leírt alapelveket és szemléletmódot alkalmazzuk mindennapos természetgyógyászati gyakorlatunkban. Az alkalmazás alapja a páciens szoros együttműködése. A páciens által megélt és valamilyen betegség formájában megnyilvánuló konfliktusok irányított kérdésekkel és a beteg megoldásra törekvő szándékával feltárhatók, ezáltal a gyógyulás, szervezetünk intelligens reagálásával elindul!